by / on 13/02/2018 at 7:14 am

【小心食錯】日本超可愛扭蛋 倉鼠仔變和菓子

明明係糯米糍,點解會變咗倉鼠呢?EPOCH新出嘅呢款扭蛋超可愛,倉鼠身上面披住塊葉,仲有個透明盒裝住,用嚟矯裝成日式和菓子「柏餅」同埋「豆大福」!最正嘅地方係質感軟棉棉,可以搓圓撳扁,今個月推出,倉鼠迷睇完有無啲肚餓?

Read more ›