【C3】SKY繼SLAM DUNK後出李小龍 KAIYODO靚出雷電

繼續噚日C3系列, 睇吓嚟緊Figure有乜好嘢, 好似SKY繼SLAM DUNK之後, 會出隻好正嘅李小龍, 現場睇肌肉紋理好真實, 真心想擁有; VOLKS INC.除咗出囡囡之外, 俾我仲見到有隻五星物語, 老實, 感覺比較粗線條, 整體一般般, 不過好過買盒唔係人砌嘅模型嘅! KAIYODO會出隻雷電, 感覺頗精細, 值得留意。

Read more ›