Samsung CES新Teaser 寸爆韓廠兄弟旗艦機

  CES 2013 好快到,Samsung有個新Teaser放0左出0黎,公佈會有新一代SmartTV會推出;其實佢個原意係話0的舊電視,個個都偷走去CES睇新公佈,想去觀摩0下、學習0下咁啦!

Read more ›