S4四月底香港派街 解讀四核/八核疑惑 (+清楚機身照)

  新GALAXY S4, 雖然硬件上無大驚喜, 4核定8核問題, 簡直叫人如掉進雲霧裡, 不過點都好, 收到最新消息, GALAXY S 4將會在四月香港見街! 舊SIII需要放機嗎? 現在還好價嗎? S4係咪要第一時間入手……真係人生的決擇, 不過唔緊要, 呢篇稿試下同大家解惑!

Read more ›