PS改圖神 俄羅斯方塊襲地盤

以前經過地盤,成日都會幻想吊高嘅建築物料係俄羅斯方塊,媽咪會話我打機打上腦。可能係同鄉關係,呢位俄羅斯藝術家Sergey Akinfiev都有同感,於是用電腦效果整咗幅俄羅斯方塊襲地盤圖片。Sergey Akinfiev強項係執相,個人網頁有其他作品,講真,全部都好靚好值得一睇,有飛天單車男、長頸鹿大鬧街頭,清一色超現實風格。仲有,記得click入去睇埋 “Process”,可以睇倒作者由原圖改到完成圖嘅過程,真係神乎其技。

Read more ›