Macross K房 食納豆雪糕新地搭熱狗

  唱卡拉OK我一向鍾意! 歌係要人聽0既係咪!? 日本JOYSOUND同Macross玩交叉聯乘, 竟然出Macross卡拉OK房, 有蘭卡、雪露, 一向可愛一個成熟, 你話點揀好呢? 冇理由招呼一個, 唔理另一個架!?

Read more ›