by / on 13/09/2013 at 6:38 pm

Doom史上最乞人憎 波波毛公仔

  Doom同Quake系列, 都可以話第一身射擊經典中嘅經典, 尤記得Doom係我起家作, 不過想當年係番梘貨居多, 還記得打到尾後一排, 困獸鬥嘅地穴城堡Hang機事件嘛(重裝都係咁)? 講到當中最乞人憎嘅敵人, 會放火、放電嘅嗰兩隻波波一定有份, 成日一街都係, 扣血又重! 估唔到竟然有人會為佢出產品, 而且仲要係懶可愛嘅毛公仔(各15美金), 大家留意吓佢哋把口, 都仲係又電又火架! 好彩佢哋只有六吋高, 一間上網訂完, 再落廣華街買支國狗招呼吓佢哋先!

Read more ›