by / on 21/06/2016 at 7:13 am

【有片】喵星人專用酒 大量貓薄荷飲完high爆

喵星人都可以飲洒?呢款外由外國公司設計嘅喵星人專用酒MosCATo同Pinot Meow ,其實係無酒精嘅,不過喵星人飲完都一樣會High爆,因為入面混合咗大量貓薄荷。聲稱所有貓薄荷都係喺美國有機培植,再加入甜菜同山水,保證新鮮。以後主人飲酒嘅時候,可以斟多杯俾屋企隻喵一隻隊,一齊high。仲可以同佢傾心事,如果佢仲肯理你嘅話。入嚟有真貓實試片睇埋。

Read more ›