by / on 23/04/2012 at 2:53 pm

《One Piece》海賊王末日前末日

最新《One Piece Film Z》海賊王電影趕得切喺早過12月21日,喺今年尾12月15日上映,故事以人魚島篇後嘅新世界為背景。較早前官網釋出首條宣傳片……頂!影住個畫室咁嘅地方,一幅圖郁嚟郁去就叫宣傳片?但係,我又翻睇多次喎……係咪我問題? 官方網站: www.onepiece-film.com httpvh://www.youtube.com/watch?v=YTmkghZfka4

Read more ›