Kyary Pamyu Pamyu新曲MV 被指勁似Rockman

呢首Kyary Pamyu Pamyu嘅最新MV〈Ninjya Re Bang Bang〉都出咗個幾星期,極有洗腦潛力,聽日次可以唱10次。MV中佢扮女忍者跳晒舞咁,右手仲識得變成激光炮,就係咁,有外國傳媒就覺得佢有少少抄《Rockman》喇,仲有相有真相添。不過個人覺得呢啲動作同設定都唔係咩特別嘢,都唔算抄襲,得啖笑囉。不過未聽過嘅,可以入嚟洗吓腦。

Read more ›