Sony下星期三a99!? 再加專業級NXCAM

  正所謂半夜又三更,Sony噚晚漏夜發出黑色通牒,話下星期三有新相機同攝錄機發報!我都係第一次收黑色Press Release,老實,高階影音行內人多稱黑嘢,會唔會因為新產品真係好Pro,所以要出黑帖?第一樣令人聯相的,係日本剛公布會喺11月出一部專業級NXCAM高清攝像機──NEX-EA50JH,行Exmor APS HD CMOS(APS-C /23.5 x 15.6 mm) 、1,670萬像素,可換E-Mount鏡頭……

Read more ›