【IKEA愛情插畫】IKEA全新宣傳插畫 解決愛情難題好簡單

IKEA嘅宣傳手法一向有驚喜,今次呢輯插畫好正,題目係「Love is Complicated」。係囉,愛邊係很簡單架,不知幾複雜,但係佢話宜家傢俬幫到你喎。例如兩個人嗌交,可以用IKEA嘅燈罩笠實對方個頭;男朋友Martin離家出走,可以買張叫Martin嘅四腳椅做代替品,仲有好多搞笑圖畫,唯一係用$1熱狗代替鑽石戒指嗰招睇落好危險,唔通新加坡女仔唔拜金?

Read more ›