Tag: kojima

【有片】小島秀夫KOJIMA PRODUCTIONS x GU 月尾推出平平哋撐

【有片】小島秀夫KOJIMA PRODUCTIONS x GU 月尾推出平平哋撐

KOJIMA PRODUCTIONS自己本身都有出衫,不過就冇今次同GU合作嘅咁抵著喇。9月27日喺日本GU發售,2290円至3990円,件白色衛衣幾靚吖。不過呢啲衫嚟講,我都係諗起希哥件白背心,你的樣子如何啦……

Read more ›

【恭喜】Kojima Productions創立五周年 小島拍片大量賀圖

【恭喜】Kojima Productions創立五周年 小島拍片大量賀圖

今日(16日)真係好多喜慶事值得賀一賀佢呀!其中一樣就係小島秀夫離開Konami之後創立嘅Kojima Productions已經5周年喇!佢話由當初四人開始,逐步變成依家咁,仲拍咗片多謝大家支持!另外,仲有「阿Sam」Norman Reedusmads同埋Mads Mikkelsen等人都有出賀圖,唔少得仲有Cosplayer同一眾小島迷啦!恭喜晒,不過快啲講吓新作喇喎。

Read more ›
出現了!小島Kojima Productions標誌Cosplay

出現了!小島Kojima Productions標誌Cosplay

要Cos小島作品,大多數都係之前嘅《Metal Gear Solid》系列,新作《Death Stranding》未出嘛,咁,可以Cos佢間Kojima Productions嘅標誌人物Ludens!喺早前嘅美國Anime Expo就見到喇,仲有我哋介紹過嘅Gray Fox Cosplayer一齊影相!

Read more ›

全高159cm!小島秀夫Kojima Productions角色Ludens賣23萬円

講真,咁大隻,又有LED,賣229,000円,即係萬幾蚊港幣,真係唔貴。呢隻由Prime 1 Studio推出嘅,係小島秀夫Kojima Productions嘅標誌角色Ludens,比例1/2,全球只限量生產300隻,2018年1月至3月發售。話時話,入面嗰個,應該係Norman Reedus嚟?

Read more ›

日網民到手 「KOJIMA PRODUCTIONS」產品開箱

小島秀夫自立門戶嘅「KOJIMA PRODUCTIONS」,遊戲就未有消息,不過就率先出咗一系列產品。咁佢個Logo咁有型,出產品都唔少fans會買啦!有日本網民就收到產品喇,個杯同件Tee都好正,o依家仲有得訂,仲要送香港,6,480円,有啲身痕。

Read more ›