LEGO迷自製圖表分顏色 182隻色分門別類好專業

LEGO究竟出過幾多隻色?呢個問題而家可以用個實物圖表表達到嘞。外國LEGO專家Jeremy Moody過去一年努力製作呢個實物圖表,將所有LEGO brick嘅顏色砌晒出嚟,埋單總共有182隻色,佢仲跟埋色系排列,每隻色下面都有label寫清楚名稱同顏色,好專棊。今次佢仲計埋透明件、夜光件等等不同顏色,非常全面,LEGO迷可以存檔用嚟做參考資料,入嚟有大圖睇。

Read more ›