Iron Man無著盔甲被嫌棄 小朋友喊爆現場

哈哈哈,呢張相真係好好笑!話說只得18個月大嘅小Jaxson Denno,兩日前媽咪開始不停同佢講:「Iron Man會嚟我哋附近拍戲,我哋可以去探佢呀!」如是者身為Iron Man超級粉絲嘅小Jaxson滿懷希望,點知見到真人Robert Downey Jr.時完全接受唔倒,喊咗出嚟!因為呢個只係真人無著盔甲,佢唔認得!噢,可憐嘅RDJ完全全佢符,一臉無奈,堂堂一個Iron Man比小朋友嫌棄,陰功,好彩最後佢都氹得掂,影多咗兩張合照。怪只怪媽咪無講清楚呢個Iron Man無著盔甲‥‥‥

Read more ›