iPhone專用記事簿 還原基本法:橡筋 + 簿

如果你堅持打字快過寫字,我都無你符,不過我一向寫快過打,所以隨手帶住本筆記本都係我嘅老餅習慣之一。為咗唔比本簿亂咁走,呢本Idealnotes可以考慮買返屋企看門口。其實佢係一本記事簿加多兩條橡筋,賣美金$19,即係港幣$150左右,個人認為貴咗少少,不過用完之後去Muji買返本咁上下size嘅返嚟做替換又諗得過,又或者,你見倒靚款嘅橡筋都可以自製一套。

Read more ›