by / on 17/05/2017 at 7:39 am

【I Am Your Son】木工爹哋製作1:1仔仔木雕 黑武士淪陷

外國嘅爹哋似乎特別多才多藝,呢位Dan Lefebvre精通雕刻,最近佢就跟住佢4歲仔仔嘅身體,雕咗個1:1嘅木像出嚟,但係點解係黑武士嘅樣呢?原來佢個仔好鍾意星戰,屋企仲有個黑武士面罩俾佢戴嚟玩,所以就有咁嘅概念嘞。不過堂堂一個黑武士,變咗小朋友身,仲要踎喺度,真係一啲霸氣都無。

Read more ›