Halo 4主機曝光!開機彈碟加聲效

又有網站「不經意」洩密,某個Microsoft store啱啱貼咗張Halo 4 主機套裝嘅相出嚟,雖然即刻剷走咗,但sorry,已經太遲,張相一早比人cap咗。

Read more ›