by / on 15/01/2017 at 6:30 pm

崔成安《龍的傳奇》畫展 香港無得睇?

哎吔,唔係嘛?等我仲鬼咁開心添,無睇錯的話,崔成安個《龍的傳奇插畫武俠系列作品展》好似無香港份喎,舉行地點係加拿大「Gallery X Studio」,委實有啲可惜。BTW,畫展喺3月舉行,都預祝畫展成功。崔成安,記得影多啲相發上面書呀,望梅止渴都好過甚麼都沒有吖嘛。

Read more ›