Galaxy Player 5.8″ Note II前凶凶你!

三星喺佢韓國官網公布推出新Galaxy Player,勁玩5.8″型屏幕加兩邊喇叭!老實!齋睇圖時有一刻真係誤以為係Note II添,真係俾佢呃Q晒!

Read more ›