G.Note 10.1 LTE 石榴紅新色賀情人節

Galaxy Note 10.1 LTE又出新色! 不過大家都預0左佢啦! 又係石榴紅, 0岩0岩0係韓國本土推出, 哎! 原本想鬧兩句, 不過佢食正情人節, 又真係幾0岩時機! 此外, 佢仲搞0左個 Creative Bakery Event, 簡單講, 就係用Note 0既 Easy Clip功能, 設計可愛Cup Cake, 贏0左就有專業廚師幫你夢想成真, 整個一毛一樣款0既出0黎, 的確又有0的諗頭!

Read more ›