by / on 05/04/2014 at 3:58 pm

Grumpy Cat兩歲生日 Instagrm舖相贏機票去紐約

香港有忌廉哥,外國就有呢隻今日兩歲生日,紅透半邊天嘅Grumpy Cat。你可能喺網上不同渠道見過佢個串樣,賣點係樣衰衰串串貢,尤其是個天生向下翹嘅嘴型,簡直無懈可擊。為咗同佢賀壽,寵物食品公司Friskies就同佢搞咗個活動,叫大家喺4月7日前喺Instagrm張貼自己隻貓貓嘅串樣然後加 #1MMGrumpyFrowns貼上網,贏咗可以得到機票飛去紐約參加Grumpy Cat喺4月29日搞嘅盛大生日派對。明星貓真係唔同啲。

Read more ›