by / on 30/05/2014 at 6:08 am

Schick剃鬚刀騎呢廣告被轟 鬍鬚變小動物

夏天成面鬍鬚唔單止焗,仲唔係幾衞生。鬍炮牌子Schick最近拍咗個新廣告,主題係「Free Your Skin」,廣告入面3位男士一面man到暈嘅鬚,睇見都熱爆,不過睇真啲,一撮撮嘅唔係鬚,而係一隻小動物!感覺幾驚嚇,有愛護動物人士就投訴話意識不良,感覺近似有女星揹個小動物手袋上身咁,唔尊重小動物生命。我就無諗咁多,純粹覺得個廣告極之九唔搭八,有隻動物喺塊面同Free Your Skin有乜關係?唔通搵把剃鬚刀剷走或者隊冧隻動物就free晒?真係睇唔透。

Read more ›