by / on 18/10/2012 at 4:00 pm

免費手機新Game:跳樓九死一生

好抵死嘅一個Game,「Super Falling Fred」主角叫Richardson L. Frederick,唔知點解跌咗落樓,嚇到眼都突埋,身體隨風擺,仲要唔知幾時先跌到落天井,慘到無倫呀。

Read more ›