by / on 18/07/2014 at 7:18 am

日本放屁攻擊器 DIY現代版《稻中兵團》

放屁,呢個損人不利己嘅行為當事人往往暗爽。日本網友FARu ARuFa甚至將放屁變成武器,用嚟近距離攻擊敵人,有睇開《稻中兵團》漫畫嘅一定覺得熟口熟面。呢個武器製作簡單,喺紙皮箱度剪個大窿,之後加條喉管直達屁股,然後運氣‥‥‥可惜攻擊範圍有限,趁暑假DIY約班同學仔出嚟玩吓啦。

Read more ›