by / on 05/09/2019 at 10:30 am

有片:美紙x塵阿力映畫 一切由Fan Art開始

我係面書專頁「塵阿力映畫」Fans來的,好鍾意佢啲畫,幅幅都直達電影海報水準。話說「美紙」拍片訪問塵阿力,探討佢成立面書專頁初心──純粹因為鍾意睇戲同畫公仔,所以將自己心目中最鍾意嗰百幾套戲畫出嚟──如此這般就慢慢變成Fan Art。佢仲話阮大勇對佢好大影響,因為「阮大勇唔只畫咗一幅畫,係畫咗一整個年代出嚟」。至於《逆流大叔》Poster緣起,佢亦有詳細交代。有時,真係好羨慕畫得一手好畫之人,塵阿力兄,加油呀。

Read more ›