by / on 28/11/2013 at 11:08 am

新片速報:呃晒!神技!史上最強Fake shot!

No look pass、Fade-away……統統都唔及呢下史上最強Fake shot,一個稱唔上假動作嘅帶波回頭動作,就將對方玩弄於股掌之間,厲害!厲害!請鼓掌!

Read more ›