by / on 03/04/2018 at 1:33 pm

俄羅斯溜冰美少女戰士玩大阪USJ 變身妙麗似唔似?

呢位Evgenia Medvedeva,係世界冠軍級俄羅斯溜冰女運動員,大家都應該記得佢Cos《美少女戰士》月野兔出賽嘅情況?(唔記得有回帶片睇)佢好鍾意日本動漫,又同日本選手羽生結弦好friend,佢啱啱就去咗大阪玩,賞櫻花之餘仲去咗環球影城入面嘅《哈利波特》園區,變身妙麗!都OK喎,下次不如呢個造型出賽啦?  

Read more ›