Post Tagged with: "Esther"

外國肥豬女感人身世   3磅迷你豬變650磅嚇親主人
by / on 29/04/2019 at 8:58 am

外國肥豬女感人身世 3磅迷你豬變650磅嚇親主人

外國啲小朋友大得快,豬仔都係。加拿大居民Steve Jenkins同Derek Walter喺2012年朋友轉介下,收養咗隻3磅重嘅迷你豬仔,仲改埋名叫Esther,點知隻豬越養越大隻,一啲都唔迷你,2年後竟然變咗650磅重!但佢哋已經搵唔返嗰位「朋友」,之後佢哋發現間屋唔夠住,最後透過眾籌成功搬屋同起咗個農場,可惜好景不常,豬女Esther之後證實患上乳癌,好彩最終靠網民集資,令佢哋可以支付超昂貴嘅手術費,最終豬女Esther成功醫好癌症,主人仲幫佢嘅傳奇故事寫咗本書《Esther the Wonder Pig》,嚟緊仲會拍成電影,由X-men嘅製片公司Donners負責,而兩位主人亦因為Esther而轉成素食者,鍾意呢隻肥豬女嘅記住入嚟follow埋佢IG嘞!

Read more ›

可愛豬仔相集     4磅跳升到500磅
by / on 23/12/2014 at 7:06 am

可愛豬仔相集 4磅跳升到500磅

做人真係好矛盾,我好鍾意食豚肉,但係又覺得豬仔都幾得意,尤其是有人養,又乾淨又可愛嘅豬仔。好似呢隻由加拿大夫婦收養嘅豬仔Esther,短短兩年間由4磅跳升到超過500磅嘅大肥豬,分明係太過好食好住!由於佢太可愛,仲令到佢哋兩夫婦決定戒肉變為素食者。佢哋亦好識做生意,網站入面有豬仔Esther嘅產品賣,例如2015年年曆、明信片、T恤等等,睇完我決定今日都係唔食豬肉住喇。

Read more ›