by / on 05/11/2015 at 7:14 am

【自廢IG】18歲索女放棄58萬followers 重獲新生唔呃Like

呢件事最近外國好多人談論,呢位只得18歲嘅澳洲索女Essena O’Neill本來IG擁有超過58萬個followers,經常放性感靚相,不過早幾日佢一次過刪除咗自己IG超過2000張相,剩底嘅相佢就改晒caption寫出「真相」。例如一張泳衣相,原來係佢強迫細妹幫自己影咗過百個甫士先影到咁結實嘅腹部;另一張相入面著住條裙,就係收咗美金$400影嘅軟性廣告。之所以咁做,因為佢發現自己嘅青春時光絕大部份時間放哂喺社交網絡,每星期用超過50小時對住電話螢幕影相放相,尋求自我肯定,雖然好多人Like,但佢發覺呢啲嘢全部都係假象,只會令佢心靈更空虛,最新狀況係佢連IG戶口都刪除埋。佢開咗個網站「LetsBeGameChangers」,將自己嘅真實感受拍成影片同其他人分享,聲淚俱下,好感人,好多外國傳媒都力撐,睇完有無啲啟發? 

Read more ›