《Pokémon Go》伊貝最終形態? 日本Twitter熱傳狗狗相

《Pokémon Go》入面嘅伊貝(Eevee)可以有3種進化形態,不過進化到變狗狗就要現實生活先做到,改名都無用。有日本網民放咗呢張圖上網,睇到狗狗個樣超無奈,而且紙皮上個窿睇落仲細咗啲,夾硬塞個頭入去梗係唔開心啦,主人快啲帶佢落街捉小精靈攰返佢啦。

Read more ›