IKEA可升可降書枱 鍵盤戰士唔怕傷身

之前都有類似嘅產品出過,不過今次係IKEA出品,價錢相信即刻易入口好多。呢張Bekant書枱撳個掣就可以升高降低,根據返個人需要設定書枱高度,唔會再咁容易傷到條腰或者膊頭,啱晒成日坐喺書枱前做嘢嘅人,例如Gameover編輯,如果公司有張就好咯。

Read more ›