Wii U密實版貓女《Batman: Arkham City Armored Edition》

唔知關唔關Wii U定位係一部合家歡遊戲,所以嚟緊推出嘅Wii U版《Batman: Arkham City Armored Edition》啱啱發佈嘅新圖片中見到貓女係冇咁SEXY,著得太多衫喇……仲有,同場有Wii U版遊戲封面圖,咁嘅色,幾搶吖。

Read more ›