Eye-Fi抵港 4GB影相無底洞

  Eye-Fi無線儲存卡喺日本都幾多人玩,最近由冠恒代理咗返嚟香港,佢最強之處並唔係將Wi-Fi放入SDHC卡咁簡單,好多人愛死係佢啲軟件功能,有無想過一張4GB記憶卡,好似個無底黑洞咁,一直(才禁)、影幾多相都唔會爆卡,感覺簡直係五餅二魚現實版!

Read more ›