Tag: 龍的傳奇‧崔成安插畫武俠系列作品展

崔成安《龍的傳奇紀念水晶巨型畫板》開訂 一套三款$780

崔成安《龍的傳奇紀念水晶巨型畫板》開訂 一套三款$780

雖則無緣過加拿大一睹「龍的傳奇‧崔成安插畫武俠系列作品展」,但可以買《龍的傳奇紀念水晶巨型畫板》捧場。崔成安手畫已經達藝術品級數,於我,呢一套三款畫板實屬必儲之列。每套畫板附獨立Number,雙重畫面,底係紙板面係水晶板,有崔成安親筆簽名,每套三張售$750。唔多,限量100套,有心買要搶,依家「123漫畫精品專門店」開訂,有買趁手喇老友。

Read more ›

黃國興報料 「龍的傳奇‧崔成安插畫武俠系列作品展」出畫板

黃國興報料 「龍的傳奇‧崔成安插畫武俠系列作品展」出畫板

「龍的傳奇‧崔成安插畫武俠系列作品展」喺加拿大舉行,港漫迷無緣欣賞,實在可惜。好彩,得黃國興報料,崔成安會將部份最新畫作製成水晶畫板,作限量發售。睇唔到真跡,買幅畫板止止癮總好過無。售價?幾時開始預訂?Size?暫時未有進一步資料,請留意本網站跟進。

Read more ›