《Naruto》融入家中 鳴門變樹葉/大蛇丸變Headphone

越南設計師Nguyen Quang Huy我哋之前都介紹過,佢嘅強項係將日常物品融入設計,之前玩過超級英雄,超正,入嚟有回帶。至於今次呢,佢就挑戰動漫迷超鐘意嘅《Naruto》,效果一樣勁正零違和,例如鳴人個頭變咗塊樹葉、我愛羅揹住粒花生、卡卡西頂住個貝殼,重有點解大蛇丸變咗條headphone線‥‥‥

Read more ›