fbpx

Post Tagged with: "骰仔"

日本超正「迷你狙擊手」扭蛋    藏身骰仔/火柴盒/西蘭花
by / on 19/05/2019 at 10:57 am

日本超正「迷你狙擊手」扭蛋 藏身骰仔/火柴盒/西蘭花

日本熊貓之穴(パンダの穴)嘅扭蛋一向高質,呢個狙擊手系列已經嚟到第二彈,今次一共有5款,5個迷你狙擊手匿藏喺火柴盒、西蘭花、骰仔、Macaron同耳機線之中,全部連埋場景超正,好想儲齊一套!今個月發售,鍾意呢個系列嘅記住留意返。

Read more ›

有片:超強喵星人 單手頂起九粒骰
by / on 15/03/2017 at 10:45 pm

有片:超強喵星人 單手頂起九粒骰

我懷疑呢隻貓前世係賭神,仲要絕技係搖骰盅。如果唔係,點解可以坐到咁定郁都唔郁,對眼可以望到咁定眨都唔眨吓,隻手可以擺到咁定震都唔震吓,單手頂住Total九粒星而不倒呢?莫講話貓,畀著係人都未必有咁好平衡力。

Read more ›