by / on 02/08/2019 at 7:12 am

【有片】超痴纏喵星人 不停騷擾小主人好可愛

有養貓都知,同佢哋一齊真係好難專心做嘢,好似最近日本網民分享嘅呢段片,小主人做緊嘢,不過隻貓就喺佢面前行嚟行去,又用個頭刷佢塊臉,非常痴纏,不過睇見佢咁可愛,實在唔捨得推開佢,唯有唔做嘢啦。

Read more ›