o靚仔飲大咗偷駱馬 FB專頁84萬粉絲

法國上星期有五個o靚仔飲大咗,學電影《醉爆伴郎團》偷動物,今次唔係偷老虎,而係夜晚晚闖入馬戲團偷走咗隻駱馬!件事驚動警方之餘,亦令佢哋同埋隻駱馬喺網上爆紅,有花生友為呢件事成立咗個facebook專頁,追踪駱馬最新動向,直至今日個專頁已經有84萬人like,極之瘋狂。好彩,搞咗一輪,可愛嘅駱馬終於可以返屋企,場主亦決定唔追究,因為件事曝光後多咗人入場參觀,至於我就學識咗乜嘢叫駱馬,佢個樣同草泥馬好似,係南美洲嘅特產,傻更更超可愛。

Read more ›