by / on 14/05/2016 at 12:15 pm

【字醜不是罪】前日本首相字醜網民笑爆 中國習近平主席都唔弱

利申我啲字同呢位前日本首相野田佳彦差唔多,不過由於佢曾經係首相,網民對佢嘅要求又高少少。有網民放咗佢之前親筆寫嘅牌匾,仲笑佢啲字好醜樣,之後放埋其他政治人物例如麻生太郎、安倍晋三等嘅牌匾上網,咁得確其他人手字又係靚嘅。有網民就突破盲腸,話:「野田佳彦啲字雖然醜,但都唔請人代筆,證明佢個人夠正直喎。」仲有人放咗中國國家主席習近平嘅箱頭筆字同安倍晋三做比較,原來習主席都無請槍‥‥‥

Read more ›