by / on 17/07/2014 at 7:14 am

新片速報 貓臉辨識餵食器 高科技貓奴毒物

人臉辨識好普及,估唔倒貓臉都有辨識。呢個貓咪餵食器Bistro smart cat feeder好高科技,貓咪行埋去認臉後,就會自動跌出合適份量嘅糧同埋水,仲會記低貓咪食咗幾多飲咗幾多,同時為貓咪磅重,所有資料都會透過雲端傳送到手機app,貓奴可以隨時check返貓咪狀況。如果屋企同時養幾隻貓仲方便,佢可以認完貓臉再根據唔同貓嘅資料提供合適嘅糧食同資料儲存。而且最重要嘅係,可以隨時透過部機睇到貓貓進食嘅即時影片以解單思之苦。係咪好吸引?呢部機喺indiego集緊資,$149美金嘅250個名額已經爆滿,而家入手盛惠美金$199,預計2015年2月出貨,貓奴又要跌錢喇!

Read more ›