by / on 23/06/2015 at 7:17 am

最強喵星人 3星期不吃不喝遊歴2200英里

喵星人唔好學!人哋話貓有9條命,呢隻4歲嘅貓貓更加係挑戰極限,因為佢竟然匿埋咗喺個貨櫃入面,連續3星期無嘢食無水飲而奇蹟生還!佢由歐洲嘅Cyprus運送到去Warwick,經過地中海,足足橫越咗2200英里,最後全靠一位員工聽到喵喵聲而發現佢,收養咗佢嘅流浪貓中心負責人話,當貓貓到達時,情況勁危險,唔單止好瘦仲嚴重缺水,啲皮乾到好似禾稈草,大家估計佢全靠舔貨櫃邊滲入嘅水維生,不過好好彩,佢好快已經好返,而家大家都希望佢快啲搵到個好人家收養佢。貓貓,下次小心啲唔好再亂咁走入貨櫃箱玩嘞,9條命都唔夠用呀。

Read more ›