fbpx

Post Tagged with: "風塵三俠漫畫原稿展"

風塵三俠漫畫原稿展 馮志明+司徒劍僑+栢迪開分享會
by / on 17/01/2019 at 8:15 pm

風塵三俠漫畫原稿展 馮志明+司徒劍僑+栢迪開分享會

之前咪介紹過「風塵三俠漫畫原稿展」嘅,嚟緊周六我會補飛睇番。卻原來,聞畫之外,馮志明、司徒劍僑同栢迪仲會搞番個分享會,主旨言簡意賅,就係「如何將藝術愛好觀賞者帶到漫畫領域」。Very good,因為家陣仲有唔少人將漫畫定性為次一等嘅公仔書、連環圖,屏之於藝術門檻之外,家陣由三位資深港漫主筆主講呢個題目,一定有說服力,我好有興趣聽吓佢哋點講。

Read more ›

風塵三俠漫畫原稿展 首展橫刀雕像打卡
by / on 15/01/2019 at 9:00 am

風塵三俠漫畫原稿展 首展橫刀雕像打卡

死火!上個禮拜Miss咗「風塵三俠漫畫原稿展」添,好彩嚟緊禮拜六日仲可以補飛。風塵三俠者,馮志明、司徒劍僑同栢迪是也,三位香港漫畫家手畫有幾掂,相信唔使多介紹,家陣仲要係原稿展,真跡呀喂,並唔係複製印畫,大家更加要撐。另,同場會首次展出太歲傑作新版橫刀雕像,到時記得打卡,報告完畢。

Read more ›