Tag: 鐵手

失望!可惜!《新著四大名捕》八期收皮!

八期,估唔到《新著四大名捕》出到第八期就收皮,對於我呢個司徒劍僑迷同溫瑞安迷嚟講,雖不致誇張到痛心疾首,但真心覺得好好好好好可惜囉。

Read more ›

《新著四大名捕》創刊 戴立體眼鏡睇3D封面

《新著四大名捕》創刊 戴立體眼鏡睇3D封面

係,我知,《新著四大名捕》擒日已經創刊,但無計,我貪新鮮,係都要等特別版先至買。特別版有乜特別?戴住隨書附送嘅立體眼鏡,就可以睇到封面有幾3D囉。

Read more ›