fbpx

Post Tagged with: "違和感"

《IQ博士》小雲帽扭蛋 狗狗專用零違和感
by / on 13/12/2019 at 7:44 am

《IQ博士》小雲帽扭蛋 狗狗專用零違和感

通常都係喵星人中招,講緊係奇譚專出嘅喵頭套扭蛋,不過最近有新嘅受害者,佢哋推出咗呢款《IQ博士》小雲帽扭蛋,對象係狗狗,估唔到戴起又幾襯,一共5款,12月推出,啱晒做聖誕禮物呀!

Read more ›

神級動物合成圖集   狗頭雀身零違和感
by / on 04/06/2015 at 7:13 am

神級動物合成圖集 狗頭雀身零違和感

唔同嘅動物品種混埋一齊會點?呢輯相集就用Photoshop技巧,將好多不同種類嘅動物做合成,例如狗頭配雀仔身、樹熊身配大笨象頭、馬身配鴨仔頭,仲失驚無神有隻巨無霸烏龜‥‥‥BTW,有幾隻都配得幾好無違和感,仲有少少得意,但係大部份合成品都好恐怖,好似基因突變,睇到我毛管都楝起埋。

Read more ›