by / on 17/02/2019 at 4:38 pm

【新片速報】日本樂隊結他手「遇襲」 喵星人咬手指阻人練習

喵星人最鍾意喺你專心做緊其他事嘅時候騷擾你,例如用緊電腦、睇緊電視,或者好似呢位日本樂隊成員Howl of underdogs嘅RAITA咁‥‥‥彈緊結他。睇片見RAITA好專心咁練緊結他,與此同時,佢隻喵就跳咗上佢大脾,再搵個頭不停刷佢隻手,見主人無反應佢仲出埋口,不停咬人隻手指,煩得嚟又好搞笑,令外表rock到爆嘅RAITA都無佢辦法。入嚟有片睇,仲有得睇多啲呢隻喵嘅其他片,無時停嘅佢超可愛呀。

Read more ›