by / on 01/10/2014 at 3:25 pm

新片速報 iPhone惡作劇 詐騙通知聲人人中招

小惡作劇,不過用開iPhone嘅十個有九個中招。話說iPhone收到訊息時嗰吓推播聲響,大家應該好熟悉,如果坐坐吓聽到呢吓聲響,好自然會拎起部手機望望。呢條短片就係玩呢樣嘢,身負重任嘅主持人,經過途人身邊時專登播呢吓聲響,基本上個個中招,一班人坐埋一齊仲會集體中招,比在係我,我都會中。

Read more ›