Post Tagged with: "逆權運動"

Lego版抗爭‧挖掘重機 尋找逆權運動真相
by / on 09/12/2019 at 10:00 pm

Lego版抗爭‧挖掘重機 尋找逆權運動真相

好明顯受Felix Ip嘅香港重機啟發,面書專頁「Alex Lego Foc」負責人創作咗呢隻Lego版「抗爭‧挖掘重機」,一身戰鬥格大黃鏟泥車造型,由戴豬嘴抗爭者駕駛,胸前一個大大油壓鏟,代表要尋找「721、831、陳彥霖、周梓樂同近期的離奇死亡事件」嘅真相。無錯,香港人需要嘅係真相,一日未知真相,我諗呢場逆權運動都唔會真真正正完。

Read more ›

不平則雕 橡皮圖章紀錄逆權運動
by / on 05/12/2019 at 8:29 pm

不平則雕 橡皮圖章紀錄逆權運動

睇唔順眼警暴警捕呀,咪雕……個印章出嚟發洩吓,兼作為抗爭文宣之一囉。面書專頁「手作J-橡皮印章」負責人Jason不平則雕,將逆權運動定格喺橡皮印章之上。警察兜心口開槍射學生、抗爭者突圍而逃、和平人鏈手拉手、水炮車、光復香港Tee等等,可能真係太精雕細琢,觀之但感幕幕揪心,Sad呀。

Read more ›
聽歌:阮民安x鄺神x周庭《煲底之約》 為逆權運動打氣
by / on 22/11/2019 at 8:45 pm

聽歌:阮民安x鄺神x周庭《煲底之約》 為逆權運動打氣

《煲底之約》由阮民安作曲,鄺神作詞,周庭做MV女主角,呢個配搭都幾新鮮。問我MV好唔好睇,我會答好睇,因為我Like周庭,周庭真係好清純;問我首歌好唔好聽,我會答不俗,可能珠玉在前,感覺無《願榮光歸香港》咁震憾,但聽多幾次個旋律都好快入到腦,係唔錯嘅;問我歌詞填得好唔好,老實講一般,太直白,但絕對有共鳴,亦講出我心聲。真心Mode,希望喺不久嘅將來,大家可以「穿分秒度年月,捱得過夜會結束,光輝可映照時代,在今世願相約,除罩後見」。天佑香港。

Read more ›