Tag: 逃獄

【新片速報】日本倉鼠版《Prison Break》 夜媽媽計劃逃獄

【新片速報】日本倉鼠版《Prison Break》 夜媽媽計劃逃獄

有時夜晚瞓咗都好想知屋企嘅寵物會做啲咩,日本有網民就拍咗夜媽媽佢隻倉鼠嘅一舉一動,原來佢想逃獄!睇佢應該有暗地裡練過健身,做咗好多高難度動作,之後又試圖用啲牙咬開個閘門,睇片都感覺到幾有幾想出嚟,最後個結果出人意表,記住睇埋!

Read more ›

免費手機新Game:監犯逃出生天

身陷囹圄,如何逃出生天?「Prison Run!」屬逃獄遊戲,而作為玩家嘅你就係監犯,要喺戒備森嚴嘅監獄裡面搵出生路,唔使鬥快,純粹鬥智。

Read more ›