Tag: 近鏡

【近鏡睇】喵星人舌尖上的倒勾 嚇親日本網民

【近鏡睇】喵星人舌尖上的倒勾 嚇親日本網民

有養貓嘅貓奴,都知喵星人條脷上面佈滿好多倒勾狀嘅刺,所以當佢哋好熱情咁舔你時,你會忍唔住縮。無乜特別吖,不過對於無養開貓,平時只係見到喵星人賣萌一面嘅網友嚟講,可能唔係咁睇。最近有日本網友放咗大量喵星人舌頭嘅近鏡相上網,好多網友睇完都嚇親,話好古怪,仲話都係狗仔可愛啲。其實喵星人條脷上面嘅勾,唔止方便舔毛,亦可以將骨頭上嘅肉輕易勾出,飲水時又可以舔起更多水,好實用。作為正宗貓奴,應該會鍾意埋佢啲勾勾。

Read more ›

超近鏡睇貓眼 極神秘仲有少少恐怖

超近鏡睇貓眼 極神秘仲有少少恐怖

貓眼好神秘,平時我哋都乜機會可以咁近咁清楚睇到,因為貓奴一哄個頭埋去,喵星人通常會打喊露或者擰轉面回敬。美國佛羅里達州嘅攝影師Andrew Marttila專影貓,今次仲用貓眼做主題,影咗15隻貓眼大特寫,當中包括幾隻明星貓例如Grumpy Cat、Lil Bub同埋Pudge,單睇隻眼都幾難認得返佢哋,唔知主人可唔可以做到呢?BTW,咁近睇嘅貓眼原來好神秘,眼珠有藍有綠,清晰度爆燈,仲有少少恐怖,尤其是將佢哋放埋一齊嘅時候。

Read more ›
新片速報   近鏡影獅子  四驅車配Nikon機

新片速報 近鏡影獅子 四驅車配Nikon機

呢條片好犀利,放上YouTube一星期左右已經有超過300萬點擊,影片睇倒紐西蘭攝影師Chris McLennan將部Nikon D800E相機set入遙控車Car-L入面,然後用架車引班非洲獅子埋身影佢哋嘅近鏡相。原來獅子嘅好奇心好重,而且佔有慾都好強,因為其中一隻獅子一嘢咬走咗部四驅車,好彩雖然架車唔郁得,但係部相機完好無缺,於是就見倒呢批好靚嘅獅子近鏡相。Chris仲喺影片教路要先將鏡頭focus喺一米左右嘅位置,再配細光圈。雖然我哋無機會影獅子,都可以用嚟影吓屋企隻百厭貓嘅。

Read more ›